Erfgoededucatie

Erfgoededucatie omvat het leren met en over erfgoed. En is zoveel méér dan alleen geschiedenis. Het gaat over jezelf en de wereld: nu, in het verleden en in de toekomst. Erfgoed geeft inzicht in je plaats in de tijd en ruimte ten opzichte van anderen en helpt om je eigen identiteit te vormen en respectvol om te gaan met andermans identiteit. Erfgoed bevat niet alleen monumenten, landschappen, archeologische vondsten, museale voorwerpen, bibliotheken en archieven, maar ook gewoonten, tradities, verhalen, rituelen en gebruiken. Door met erfgoed aan de slag te gaan ervaren leerlingen dat hun eigen omgeving betekenisvol is en dat erfgoed met henzelf te maken heeft.

Kunstzinnige Oriëntatie

Erfgoed maakt deel uit van het leerplankader Kunstzinnige Oriëntatie. Voor dit leergebied zijn acht aandachtspunten geformuleerd:

 1. De leerlingen verwerven leergebied-specifieke vaardigheden.
 2. Er wordt gewerkt volgens het (cyclische) creatieve proces.
 3. De belevingswereld van de leerlingen staat centraal.
 4. De inhoud wordt waar mogelijk in samenhang en met andere vakgebieden aangeboden.
 5. Er is sprake van betekenisvol leren en divergente opdrachten.
 6.  Het leren vindt zowel binnen- als buitenschools plaats.
 7. Het leren vindt plaats in onderlinge communicatie en in samenwerking tussen leerlingen.
 8.  Er is sprake van een procesgerichte didactiek.

Zie hier voor meer informatie over het leerplankader Kunstzinnige Oriëntatie.

Ik in 010

In Ik in 010 komen Erfgoededucatie en de 21e eeuwse vaardigheden samen. Het pakket aan vaardigheden dat leerlingen in onze samenleving nodig hebben, kan bij uitstek worden ingezet om te werken aan het proces van identiteitsontwikkeling. Als leerlingen zich bewust worden van het erfgoed om hen heen, ontstaan unieke leersituaties. Leerlingen zijn van nature nieuwsgierig en goed in staat om eigen vragen te formuleren.

21e eeuwse vaardigheden

Vaardigheden die leerlingen moeten beheersen om te kunnen functioneren in de huidige maatschappij en die als basis dienen voor het leven en werken in de kennissamenleving heten 21e eeuwse vaardigheden. Er worden meestal acht vaardigheden benoemd. 

 1. Creativiteit: het bedenken van nieuwe ideeën en deze kunnen uitwerken en analyseren.
 2. Kritisch denken: het kunnen formuleren van een eigen, onderbouwde visie of mening.
 3. Probleemoplossend vermogen: het (h)erkennen van een probleem en tot een plan kunnen komen om het probleem op te lossen.
 4. Communiceren: het effectief en efficiënt overbrengen en ontvangen van een boodschap.
 5. Samenwerken: het gezamenlijk realiseren van een doel en anderen daarbij kunnen aanvullen en ondersteunen.
 6. Digitale (ICT) geletterdheid: het effectief, efficiënt en verantwoord gebruiken van ICT, waarbij digitale geletterdheid een combinatie is van basiskennis ICT, mediawijsheid en informatievaardigheden.
 7. Sociale en culturele vaardigheden: het effectief kunnen leren, werken en leven met mensen met verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden.
 8. Zelfregulering: het kunnen realiseren van doelgericht en passend gedrag.

Zie hier voor meer informatie over 21e eeuwse vaardigheden

Erfgoeduitdagingen

Ik in 010 biedt erfgoeduitdagingen om de leerlingen relevante vraagstukken te laten formuleren die aansluiten bij hun interesses én hun Rotterdamse omgeving. Deze erfgoeduitdagingen zijn van groep 1 t/m 8 concentrisch opgebouwd, wat zorgt voor een goede opbouw van kennis en vaardigheden. De erfgoeduitdagingen kunnen zijn ondergebracht onder thema’s waar grote wereldthema's gekoppeld zijn aan typisch Rotterdams erfgoed.

Erfgoededucatie

Erfgoededucatie gaat over jezelf en de wereld: nu, in het verleden en in de toekomst. Met Ik in 010 maken basisschoolleerlingen niet alleen kennis met het erfgoed van Rotterdam, maar nemen ze er ook actief deel aan waardoor ze worden voorbereid op de toekomst.

Ook een project in jouw klas? Geef je school nu op!

Wil je ook een uniek project met het team van Ik in 010 opzetten voor jouw klas? Meld je dan snel aan voor dit kosteloze traject! Aan de hand van jouw vraag stelt de projectleider in samenwerking met de deelnemende instellingen een op maat gemaakt programma voor je samen.

Aanmelden project

Ja! Ik wil aan de slag met een project van Ik in 010. Onderdeel is een gratis training op maat, waarin ik leer om met erfgoed in de klas om te gaan.

Top