Film – fotowedstrijd Hoek van Holland

De cultuurweken van de Jozefschool had dit jaar het thema ‘Samen in Hoek van Holland’. Onderdeel van deze weken was de fotowedstrijd die samen met Ik in 010 en het Nederlands Fotomuseum. Alle klassen hebben aan deze wedstrijd meegedaan. De opdracht: maak en een foto die voldoet aan het thema ‘Samen in Hoek van Holland’.

Tijdens de museummiddag werden alle kunstwerken waar de leerlingen de afgelopen twee weken bezig mee waren tentoongesteld. En presenteerden de leerlingen hun foto aan een heuse vakjury! Daarnaast presenteerden de leerlingen de uitkomsten van ‘hun’ onderzoeksvraag. Deze onderzoeksvraag kon betrekking hebben op een van de volgende 4 thema’s; natuur, dieren, sport en spel en ouderen in Hoek van Holland. De onderzoeksvragen zijn een resultaat van de samenwerking tussen de groepen 5 t/m 8, leerkrachten én ouders.

Bekijk bovenstaand filmpje!

Top