Opgravingen uit Rotterdam

De leerlingen van groep 6/7 van de Van Heuven Goedhartschool doen mee met het project ‘Ik in 010’. Ze leren tijdens het project hoe de stad er vroeger uitzag. Op dinsdag 9 oktober kregen ze les van archeoloog Maaike. ‘Archeologen willen weten hoe mensen vroeger leefden. Ze onderzoeken dat door in de grond naar afval van vroeger te zoeken’, legt  Maaike uit. ‘Hoe dieper je graaft, hoe ouder de spullen zijn die je vindt’, zegt Dunja (11).

Graven in de grond

Archeologen onderzoeken de grond als er werkzaamheden zijn of als er iets nieuws wordt gebouwd in de stad. ‘We kijken eerst met een kleine boor of we in de grond iets van vroeger zien. We vinden bij zo’n boring bijvoorbeeld stukjes hout, aardewerk of een stukje van een oude boerderij. We weten dan dat we verder moeten graven in die grond’, legt Maaike uit.

Lees hier het hele artikel uit JONG010.

Foto: Peter Snaterse
Top